Termeni și Condiții

Conținutul website-ului www.testrapid.md (în continuare, denumit site) sunt proprietatea exclusivă a “Euro Bio Nature” SRL, IDNO 1014600012766, (în continuare, denumită generic Titularul).

Titularul deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site, în lipsa de stipulare contrară. Drepturile Titularului sunt protejate de legislația în vigoare.

“Euro Bio Nature” SRL, IDNO 1014600012766, este prestatorul/ Vânzătorul serviciilor medicale oferite pe acest site. (în continuare Prestator)

“Est Invest” SRL, IDNO 1007600021575, este Vânzătorul produselor oferite pe acest site.

Site-urile sunt portale web de prezentare a serviciilor oferite, conținând și o secțiune de informații medicale realizate de personal cu studii specializate și o platformă de programare online/verificare rezultate medicale online.

Prin completarea formularelor puse la dispoziție vizitatorilor, persoanele interesate pot adresa solicitări și informații suplimentare cu privire la serviciile oferite de Prestator sau Vânzător, pot formula sugestii sau reclamații.

Accesul utilizatorilor la serviciul Newsletter sau unele facilități din cadrul site-ului necesită înregistrarea utilizatorului cu o adresă de e-mail/număr pacient și, în unele cazuri, o parolă. Vă recomandăm să protejați și să nu dezvăluiți nimănui această parolă. Titularul/Prestatorul/Vânzătorul nu va cere niciodată parola conturilor dumneavoastră prin mesaje, prin poșta electronică sau telefon.

Titularul/ Prestatorul/Vânzătorul nu este și nu va fi legal responsabil în niciun caz pentru greșelile din neatenție ori descriere eronată a informațiilor prezentate în site. Pentru a afla informații detaliate și complete despre serviciile puse la dispoziție de Prestator/Vânzător, puteți să vă adresați reprezentanților acestuia fie telefonic, fie în scris, utilizând datele de contact puse la dispoziție de Prestator/Vânzător, la secțiunile de contact indicate.

Totodată, Titularul/Prestatorul/Vânzătorul nu este responsabil în nici o măsură de conținutul furnizat de terțe persoane, de conținutul secțiunilor publicitare, al mesajelor publicitare sau al conținutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul site-ului.

Niciunul dintre materialele care alcătuiesc conținutul acestui site nu constituie o ofertă fermă de a contracta și cu atât mai mult ele nu se constituie ca o ofertă de vânzare-cumpărare a vreunui serviciu medical sau de asigurare.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, indiferent de forma pe care acestea o îmbracă, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Titularului.

Titularul/Prestatorul/Vânzătorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment, porțiuni ale conținutului site-ului. Totodată Titularul/Prestatorul/Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut din site.

Utilizatorii pot folosi conținutul site-ului doar pentru uzul personal și nici una dintre acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii acordului prealabil scris al Titularului:
Îndepărtarea sau alterarea conținutului sau a însemnelor care identifică dreptul de autor al titularului asupra conținutului;
Modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea ori distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, total sau parțial, din site;
Reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.
Orice acțiune sau încercare de natură să încalce prevederile de mai sus vor legitima Titularul să facă uz de dreptul de a se adresa instanțelor de judecată legal competente pentru sancționarea unei asemenea fapte.

Anumite părți ale conținutului publicat pe site pot să fie furnizate de terțe persoane cu care site-ul are relații contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conținutului site-ului pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Site-ul nu este responsabil în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, site-ul nu este responsabil de conținutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.

Sugestii și reclamații

Reclamațiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a site-ului Titularului sunt luate în considerare numai în baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisă în format electronic, completând formularul pus la dispoziție pe pagina Contact sau trimise către adresa [email protected].

O reclamație depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei: prenume și nume, adresa, număr de telefon, adresa de domiciliu și adresa de e-mail precum și o descriere a problemei ce face obiectul reclamației.

După primirea reclamației Prestatorul/Vânzătorul va lua imediat măsurile necesare pentru soluționarea problemei sesizate și, se angajează ca, în termen de maxim 15  zile de la data primirii acesteia, să trimită un răspuns scris prin una dintre modalitățile de comunicare furnizate conform prevederilor de mai sus.

Cookies

Site-ul testrapid.md folosește cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, conținând informații despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permițând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum limba în care se afișează site-ul, tip de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorare numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutul site-ului etc.

Neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în site, de citire a conținutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, proprietarii de site-uri pot monitoriza și segmenta interesele utilizatorilor față de anumite zone sau aplicații ale site-ului, fapt care le permite ulterior îmbunătățirea experienței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator, etc.

Fiind de acord cu prezentul document “Termeni și condiții” , utilizatorii își asumă în totalitate eventualele riscuri.

Termeni și Condiții de utilizare a Secțiunii rezerva test on-line
Acest site este dedicat utilizării de către persoanele fizice și juridice in vederea achiziționării de produse și servicii, comercializate/prestate de “EURO BIO NATURE” SRL (Vânzător) , în limita și cu aplicarea prevederilor conținute în “Condițiile” de mai jos.

1. DEFINIȚII:

Efectuarea test rapid antigen Covid-19: reprezintă acele servicii medicale (analize și investigații) care sunt puse la dispoziția Utilizatorului la adresa web www.testrapid.md/ comanda test on-line si care pot fi achiziționate prin adresarea unei Comenzi, conform acestor Termeni și Condiții.

Rezreva test on-line: secțiune a Site-ului www.testrapid.md care pune la dispoziția vizitatorilor posibilitatea de a plasa o comandă pentru unul sau mai multe teste rapide antigen Covid-19 oferite în Laboratorul Testrapid de către “EURO BIO NATURE” SRL, drept Prestator/ Vânzător al serviciilor medicale.

Cumpara test rapid: sectiune a Site-ului www.testrapid.md care pune la dispoziția vizitatorilor posibilitatea de a plasa o comandă pentru achiziționarea unui sau mai multor teste rapide antigen Covid-19 oferite de “EST INVEST” SRL, drept Vânzător al produselor plasate pe site.

Utilizator: reprezintă persoana fizică sau juridică care are sau obține acces la conținutul comanda test on-line, mijloacele de comunicare puse la dispoziție de către Laboratorul Testrapid și care achiziționează, în beneficiul său sau al altei persoane (Pacientul), Analize (teste rapide antigen Covid-19).

Beneficiar sau pacient: persoana fizică în beneficiul căreia se efectuează Comanda si plata aferentă pentru programarea online și care va utiliza efectiv serviciile medicale oferite de Laboratorul Testrapid.

Comanda: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării comanda test on-line de către un Utilizator, prin care Utilizatorul transmite către Prestator și Vânzător intenția sa de a achiziționa prelevarea testului in laborator din sectiunea comanda test on-line.Contract: reprezintă Comanda confirmată de Prestator/Vânzător. Data la care se transmite confirmarea comenzii de către Prestator/Vânzător reprezintă data încheierii contractului între Prestator/Vânzător, Pacient și, după caz, Utilizator, având ca obiect prestarea serviciilor medicale solicitate sau produselor plasate.

Prestatorul/ Vânzătorul, Laborator Testrapid: înseamnă, în accepțiunea acestor Reguli de utilizare a Secțiunii comanda test on-line, “EURO BIO NATURE” S.R.L., cu sediul în Chișinău, STR. Trandafirilor 21, IDNO 1014600012766.

2. POLITICA DE ACHIZIȚIONARE A ANALIZELOR ȘI/SAU PACHETELOR DIN comanda test on-line:

Utilizatorul va accesa secțiunea comanda test on-line și va opta pentru rezervarea unui test sau mai multor pentru a fi efectuate la laboratorul Testrapid. Pentru plasarea unei Comenzi, Utilizatorul va accesa www.testrapid.md și va completa formularul online.

După completarea formularului, Utilizatorul va primi un email (“confirmare comanda”) din partea Laboratorului Testrapid prin care se confirmă plasarea Comenzii. Pentru finalizarea Comenzii, Utilizatorul va trebui să efectueze plata cu cardul bancar prin intermediul platformei de plăți online. După efectuarea acesteia, Utilizatorul va primi din partea Laboratorului Testrapid un mesaj email de confirmare. Mesajul va contine si detaliile aferente comenzii confirmate.

În termen de maximum 1 (una) zi lucrătoare de la momentul primirii mesajului de confirmare a Comenzii, Beneficiarul va fi apelat pentru stabilirea programărilor pentru efectuarea serviciilor.

În cazul în care nu va fi apelat în acest termen vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de e-mail: [email protected].

Laboratorul Testrapid se obligă să livreze Serviciile în centrele Laborator Testrapid din Republica Moldova, unde acestea sunt disponibile conform ofertelor. Continutul și informațiile privind comanda testului on-line pot fi oricând modificate de către Prestator.

Accesarea efectivă a serviciilor medicale se realizează prin prezentarea în recepțiile Laboratorului Testrapid, în limita și în intervalele disponibile.

Laboratorul Testrapid nu este răspunzător pentru situațiile în care medicul refuză sau nu recomandă efectuarea anumitor proceduri sau investigații, acestea efectuându-se pe riscul Pacientului.

Utilizatorul își asumă corectitudinea și exactitatea datelor furnizate, inclusiv a datelor de contact ale sale și ale beneficiarilor.

3. PREȚUL SERVICIILOR MEDICALE SI MODALITATEA DE PLATĂ ONLINE:

Plata aferentă testului on-line comandate prin intermediul sectiunii comanda test on-line poate fi efectuată exclusiv prin intermediul platformei online.

Toate tarifele aferente Analizelor/Pachetelor sunt finale, exprimate în lei (MDL) și sunt afișate în secțiunea comanda test on-line.

Prestatorul serviciilor nu percepe niciun comision suplimentar pentru plățile online.

În cazul în care cardul este asociat unui cont în altă monedă decât MDL, tranzacțiile se efectuează în MDL, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respectiv.

În cazul plăților online, Prestatorul/Vânzătorul  nu este/nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Utilizator, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de MDL. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai utilizatorul.

Prin intermediul comanda test on-line se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) și MASTERCARD, MAESTRO, dacă au cod CVV2/CVC2.

Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie introduse datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți PayNet.

Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul platformei de plăți online a PayNet-lui. Prestatorul/Vânzătorul nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastra si nu va solicita niciodata codul PIN al cardului dumneavoastră bancar.

Pentru asigurarea securității tranzacțiilor, Prestatorul/Vânzătorul folosește platforma PayNet.

Prestatorul/Vânzătorul a luat toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastra, dar transmiterea datelor și informațiilor revin exclusiv utilizatorului.

Datele introduse pentru generarea comenzilor, cu excepția celor legate de cardul bancar (număr de card, data expirarii etc) vor fi utilizate numai în concordanță cu procedurile/serviciile oferite de Prestator/Vânzător, în scopul prevenirii oricărui acces neautorizat.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Comandă.

TERMENUL-LIMITĂ DE ACCESARE A SERVICIILOR COMANDATE ESTE DE LA 1 (UNA) LA 60 (SASEZECI) ZILE LUCRĂTOARE DE LA MOMENTUL CONFIRMĂRII COMENZII. INTRUCAT UTILIZATORUL POATE COMANDA SERVICIILE DORITE ȘI ÎN MOD INDIVIDUAL, PRIN MIJLOACELE PUSE LA DISPOZIȚIE DE WWW.TESTRAPID.MD, NEACCESAREA TUTUROR SERVICIILOR, DIN MOTIVE NEIMPUTABILE PRESTATORULUI/VÂNZĂTORULUI, NU CONFERĂ DREPTUL UTILIZATORULUI DE A-I FI RAMBURSATĂ O PARTE DIN PREȚUL ACHITAT PENTRU COMANDA PRODUSELOR SAU SERVICIILOR PRESTATE DE CATRE LABORATORUL TESTRAPID.

4. DREPTUL DE RETRAGERE

Utilizatorul are dreptul sa notifice în scris Prestatorul/Vânzătorul că renunță la achiziționarea de Analize și/sau Pachete/ Produse, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv, în termen de 24 ore de la data primirii de către Utilizator a mesajului de confirmare de primire a Comenzii.

Solicitarea de returnare. Utilizatorul trebuie să trimită de pe adresa de email cu care s-a înregistrat pe acest site către adresa [email protected]  ce trebuie să conțină cererea explicită de retur, datele de identificare ale Utilizatorului, datele de identificare ale comenzii, contul bancar al utilizatorului în care se dorește returnarea sumei și sucursala la care este deschis contul.

În ipoteza în care utilizatorul renunță la achiziționarea serviciului medical/produsului conform acestei clauze, Laboratorul Testrapid/Vânzătorul nu va mai presta acel serviciu.

Dacă pacientul accesează serviciul medical înainte să-și exercite dreptul de denunțare, acesta va achita contravaloarea serviciului medical accesat la prețul de lista al Laboratorului Testrapid și de care a beneficiat în perioada dintre data confirmării comenzii de către Laboratorul Testrapid și data denuntarii.

Contractul de prestări servicii medicale/de achizitionare a produselor plasate încheiat în aceste condiții, reprezintă un contract încheiat la distanță.

5. FORȚA MAJORĂ:

Niciuna dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

Partea care invoca forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

6. NOTIFICĂRI:

Orice notificare este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul indicat în comanda/confirmarea de comandă.

În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Dacă notificarea se trimite prin fax sau email, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Notificările verbale nu se iau în considerare dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

7. LEGEA APLICABILĂ:

Legea aplicabilă raporturilor juridice generate prin accesarea comanda test on-line este legea Republicii Moldova.

8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Prelucrarea tuturor datelor furnizate de dumneavoastră în vederea accesării Magazinului de Analize se realizează în conformitate cu politica noastră: https://www.testrapid.md/securitatea-datelor

Pentru a fi pe deplin informați asupra modului de utilizare a site-ului, vă rugăm sa consultați și: https://www. testrapid.md/termeni-si-conditii.
 


Genul de activitate facilitată prin intermediul acestui site este prestarea serviciilor și vânzarea de produse – clientul din timp achită o analiză/ un set de analize sau un produs și astfel se programează pentru o vizită la Laboratorul Testrapid sau pentru livrarea produselor achizitionate.