1. DEFINIŢII ŞI TERMENI

www.testrapid.md – este denumirea comercială a magazinului-online aparținând companiei EstInvest SRL., persoană juridica cu sediul în Republica Moldova, Chișinău, st. Armeneansca № 47, MD-2012 având numărul de identificare de stat și codul fiscal: 1007600021575.

Vânzătorwww.testrapid.md

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică care efectuează o Comandă.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către  www.testrapid.md (electronic, telefonic, fax) sau în baza unui acord de utilizare existent între www.testrapid.md şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoana fizică/juridică care, prin accesarea site-ului www.testrapid.md exprimă acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii. 

Site – domeniul www.testrapid.md şi subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Bunuri şi Servicii de pe Site.

Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri şi/sau Servicii având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

Conţinut

• toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

• conţinutul oricărui e-mail trimis Cumparatorilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

• orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

• informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

• informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

• date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele Termene şi Condiţii.

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun şi/sau Serviciu de către www.testrapid.md, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vânzător, sau prin palata cash, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE 

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telephonic, e-mail, fax, sms) prin care Vânzătorul işi derulează operaţiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul işi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri şi/sau Servicii din Comandă va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuarii unei Comenzi îi este permis oricărui Client/Cumpărator.

Pentru motive justificate www.testrapid.md îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel www.testrapid.md. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relaţii cu Clientii al www.testrapid.md, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menţionate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, www.testrapid.md işi rezervă dreptul de a cere Clienţilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informaţiei din cadrul Site-ului.

3.4. www.testrapid.md poate publica pe Site informaţii despre Bunuri şi/sau Servicii şi/sau promoţii practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care www.testrapid.md are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (MDL) şi includ T.V.A.

3.6. În cazul plăţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător. Responsabilitatea pentru aceasta acţiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.7 Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor şi/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru Servicii ce ţin de onorarea Comenzii.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

5.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva www.testrapid.md, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute în acest sens in mod direct sau indirect.

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decat cel original intentionat de www.testrapid.md.

5.3. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate plasa comandă pe www.testrapid.md, prin adăugarea Bunurilor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat în cosul de cumpărături, un Bun şi/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage dupa sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpăratorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărator, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpăratorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpăratorului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;

6.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de www.testrapid.md, în cazul plăţii online;

6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

6.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el insuşi Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.7. În cazul în care un Bun şi/sau Serviciu comandat de catre Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

8. CONFIDENŢIALITATE

8.1. Informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzatorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

8.2. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comanda/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vănzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului. www.testrapid.md nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. Prin înscrierea în baza de date a www.testrapid.md, Clientul/Cumpărătorul işi oferă consimţământul expres, in limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai www.testrapid.md: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care www.testrapid.md poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţa a Bunurilor şi/sau a Serviciilor, etc.

9. LIVRAREA BUNURILOR

9.1. Vânzătorul se obliga sa livreze Bunurile în sistem de curierat pînă la blocul Cumparătorului.

9.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor.

9.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor şi Serviciilor numai pe teritoriul Republicii Moldova, municipiul Chişinău.

9.4. În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, ne alocăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

10. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricarei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.1. Conform cerintelor Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, www.testrapid.md  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizează.

16.1. Prin completarea datelor in formularul de Comanda Cumparatorul declară şi acceptă ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a www.testrapid.md şi işi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/sau temporar de către www.testrapid.md , afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către www.testrapid.md, afiliaţii şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumătorului. De asemenea, Cumpărătorul îşi dă acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către www.testrapid.md atât afiliaţilor săi precum şi altei/altor entităţi din ţară sau străinatate.

12. FORŢA MAJORĂ

Nici una din părţi nu va fi raspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forta majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

12. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA

Prezentul Contract este supus legii moldoveneşti. Eventualele litigii aparute între www.testrapid.md şi Clienţi / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti moldoveneşti competente din Municipiul Chişinău.